TeamTraining DISC

Het succes van een team hangt niet af van individuen maar is een verdienste van het gehele team. Als elk teamlid bewust is van zijn eigen gedrag en het gedrag van anderen merkt u dat in de effectiviteit van het gehele team. De samenwerking is optimaal, de teamleden begrijpen elkaar en weten op de juiste manier met elkaar te communiceren. Kortom, een investering in het functioneren van een team betaalt zich uit in successen.  Bewustwording van het eigen gedrag vormt de kern van persoonlijke effectiviteit en het succes van het team.Teamtraining is maatwerk.Het team en de reden voor een teamtraining is per organisatie verschillend. Als basis voor onze teamtrainingen gebruiken we het gevalideerde Persolog DISC gedragsprofiel. Het Persolog Gedragsprofiel geeft inzicht in motivatiefactoren, communicatie- en gedragsstijlen, reactiepatronen en werkwijzen van mensen. Ieder teamlid maakt on-line een eigen gedragsprofiel aan. Na afloop van de training krijgen de teamleden hun eigen DISC gedragsprofiel mee.

disclogoDISC beschrijft de vier gedragsdimensies:

Dominant
Invloed
Stabiel
Consciëntieus.

TeamTraining
Het succes van een team hangt niet af van individuen maar is een verdienste van het gehele team. Als elk teamlid bewust is van zijn eigen gedrag en het gedrag van anderen merkt u dat in de effectiviteit van het gehele team. De samenwerking is optimaal, de teamleden begrijpen elkaar en weten op de juiste manier met elkaar te communiceren. Kortom, een investering in het functioneren van een team betaalt zich uit in successen.  Bewustwording van het eigen gedrag vormt de kern van persoonlijke effectiviteit en het succes van het team.

Teamtraining is maatwerk.
Het team en de reden voor een teamtraining is per organisatie verschillend. Als basis voor onze teamtrainingen gebruiken we het gevalideerde Persolog DISC gedragsprofiel. Het Persolog Gedragsprofiel geeft inzicht in motivatiefactoren, communicatie- en gedragsstijlen, reactiepatronen en werkwijzen van mensen. Ieder teamlid maakt on-line een eigen gedragsprofiel aan. Na afloop van de training krijgen de teamleden hun eigen DISC gedragsprofiel mee.

Teamprofiel
Als alle gedragsprofielen worden samengevoegd ontstaat een teamprofiel. Op die manier heeft u direct zicht op de kracht en de kwetsbaarheid van het team en de onderlinge relaties. De volgende stap is het maken van een plan van aanpak om de samenwerking en de effectiviteit te vergroten.

Resultaat
Na de training is de samenwerking binnen het team effectief, kennen de teamleden hun eigen gedragspatronen en dat van anderen en kunnen daar positief mee omgaan.

Praktische informatie
De training vindt plaats in uw eigen bedrijf of op een locatie naar keuze. Na een intakegesprek ontvangt u van ons een omschrijving van de training en een offerte. Wij nodigen u van harte uit ons uit te nodigen voor een vrijblijvend gesprek door te mailen info@xplorelife.nl of te bellen 06-27892836.