Psycho-sociale therapie

Psycho-sociale therapie is het begeleiden van mensen met klachten die niet voortkomen uit een psychische stoornis. Als je psychisch gezond bent, wil je je ontwikkelen en je eigen capaciteiten benutten om te ontdekken en te groeien. Belangrijke voorwaarden om te groeien zijn zekerheid, veiligheid en geborgenheid.

Zijn deze voorwaarden niet of onvoldoende aanwezig, dan kan het je groei belemmeren en kun je vast komen te zitten. Als je je onzeker en onveilig voelt kun je vanuit je angst het verleden aanhangen, je houdt je in, of durft geen risico’s te nemen of durft niet onafhankelijk te zijn.
Je kunt uit balans raken en problemen ervaren als: angst, onzekerheid, schuldgevoelens, eenzaamheid, depressie, geen grenzen kunnen stellen, enz.
Of je ervaart lichamelijke klachten als: hoofdpijn, rugpijn, maagpijn omdat je gevoelens hebt van boosheid, ingehouden verdriet of onvrede.

Worden kent geen einde
De stroom gaat verder
Ieder ogenblik is nieuw
De pijn van het groeien
Is de moeite waard

Wij helpen je graag, via gesprekken, vanuit een open en betrokken houding, zonder oordeel, weer vat op je leven te krijgen. Op die manier mag je weer groei ervaren en ontdekken.
Wij kunnen je helpen bij o.a. de volgende klachten:

• Te hoge eisen stellen aan jezelf.
• Geen “nee” durven zeggen.
• Altijd aan de verwachtingen van anderen willen voldoen.
• Negatief zelfbeeld.
• Contact- of relatieproblemen.
• Depressie of lusteloosheid.
• Stress of burn-out.
• Lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak.
• Moeilijkheden met opvoeden.
• Niet lekker in je vel zitten.